اعضا هیئت مدیره

اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره جامعه دامپزشکان ایران

دکتر پیام محبی

عضو اصلی و رئیس هیات مدیره

دکتر پیام محبی

عضو اصلی و رئیس هیات مدیره
دکتری حرفه ای دامپزشکی و‌کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

دکتر امیرعلی امیری

عضو اصلی و نائب رییس هیات مدیره

دکتر امیرعلی امیری

عضو اصلی و نائب رییس هیات مدیره
دکتری حرفه ای دامپزشکی متخصص تغذیه
کلینیسین اختصاصی طیور

دکتر فریبرز معیر

عضو اصلی و دبیر هیات مدیره

دکتر فریبرز معیر

عضو اصلی و دبیر هیات مدیره
دکتری تخصصی پاتولوژی دامپزشکی

دکتر آیدین کسالایی

عضو اصلی و خزانه دار هیات مدیره

دکتر آیدین کسالایی

عضو اصلی و خزانه دار هیات مدیره
دکترای حرفه ای دامپزشکی و کارشناس ارشد مدیریت مالی

دکتر ایرج نوروزیان

عضو اصلی هیات مدیره

دکتر ایرج نوروزیان

عضو اصلی هیات مدیره
دکتری حرفه ای دامپزشکی و دارای درجه MPVM

دکتر علیرضا شقایق

عضو اصلی هیات مدیره

دکتر علیرضا شقایق

عضو اصلی هیات مدیره
دکتری تخصصی بیماری های داخلی دام های بزرگ

دکتر روجا رودگری

عضو اصلی هیات مدیره

دکتر روجا رودگری

عضو اصلی هیات مدیره
دکتری حرفه ای دامپزشکی

دکتر سیامک گوهرخای

عضو اصلی هیات مدیره

دکتر سیامک گوهرخای

عضو اصلی هیات مدیره
دکتری عمومی دامپزشکی

دکتر فرج اله ادیب هاشمی

عضو اصلی هیات مدیره

دکتر فرج اله ادیب هاشمی

عضو اصلی هیات مدیره
دکتری تخصصی جراحی دامپزشکی

دکتر ولی اله کوهدار

عضو اصلی هیات مدیره

دکتر ولی اله کوهدار

عضو اصلی هیات مدیره
دکتری حرفه ای دامپزشکی و بهداشت مواد غذایی

دکتر محمدکاظم کوهی

عضو اصلی هیات مدیره

دکتر محمدکاظم کوهی

عضو اصلی هیات مدیره
دکتری عمومی دامپزشکی و متخصص سم شناسی

دکتر علی بوبهمنش

عضو اصلی و بازرس اصلی هیات مدیره

دکتر علی بوبهمنش

عضو اصلی و بازرس اصلی هیات مدیره
دکتری حرفه ای دامپزشکی