مدیریت ارشد وب سایت

چهارمین جلسه ستاد برگزاری بیست و یکمین کنگره دامپزشکی با حضور ریاست محترم سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

  چهارمین جلسه ستاد برگزاری بیست و یکمین کنگره دامپزشکی با حضور جناب آقای دکتر حامد زارعی،ریاست محترم سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران،و مدعوین محترم از سازمان ها و ارگان های مختلف در روز یکشنبه مورخ 1401/06/06 در محل دفتر جامعه دامپزشکان ایران تشکیل گردید.    
ادامه مطلب

دومین جلسه کمیته شرکت های دانش بنیان در حوزه دامپزشکی جامعه دامپزشکان ایران

دومین جلسه کمیته شرکت های دانش بنیان در حوزه دامپزشکی با موضوعات بیست و یکمین کنگره دامپزشکی و بررسی موضوعات و مشکلات روز این حوزه، روز سه شنبه مورخ 1401/06/01 با حضور نمایندگان محترم از مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،دفتر حمایت از سرمایه گذاری سازمان بازرسی کل […]
ادامه مطلب

سومین جلسه ستاد برگزاری بیست و یکمین کنگره دامپزشکی

سومین جلسه ستاد برگزاری بیست و یکمین کنگره دامپزشکی با توجه به ارائه دیدگاه ها و نقطه نظرات مطرح شده توسط مدعوین محترم در جلسات پیشین ستاد برگزاری بیست و یکمین کنگره دامپزشکی سومین جلسه این ستاد در روز یکشنبه مورخ 1401/05/23 در محل دفتر جامعه دامپزشکان ایران و با حضور مدعوین محترم از سازمان […]
ادامه مطلب

جلسه هیات مدیره جامعه دامپزشکان ایران

جلسه هیات مدیره جامعه دامپزشکان ایران جلسه هیات مدیره جامعه دامپزشکان ایران با حضور آقایان دکتر محبی،دکتر امیری،دکتر کسالایی،دکتر نوروزیان،دکتر ادیب هاشمی، دکتر کوهی،دکتر معیر دکتر بهمنش ودکتر گوهرخای،روزیکشنبه مورخ 1401/05/23 در سالن کنفرانس دکتر علی رحیمیان واقع در دفتر جامعه دامپزشکان ایران برگزار گردید.  
ادامه مطلب

جلسه کمیته تخصصی طیور جامعه دامپزشکان ایران

  جلسه کمیته تخصصی طیور جامعه دامپزشکان ایران،امروز هجدهم مرداد ماه با موضوعات: بیست و یکمین کنگره دامپزشکی و هم اندیشی در خصوص آدنو ویروس ها در محل دفتر جامعه دامپزشکان ایران(سالن کنفرانس دکتر علی رحیمیان)برگزار گردید.  
ادامه مطلب