چاپ کردن این صفحه

تغذیه و سرطان

13 اسفند 1392

در این کتاب توصیه‌ها و رهنمودهای تغذیه‌ای ویژه بیماران سرطانی، برای استفاده استادان و پژوهشگران سرطان‌شناسی و تغذیه فراهم شده تا مشکلات تغذیه‌ای که این بیماران تجربه می‌نمایند، بهتر درک شده و در نهایت حمایت‌های تغذیه‌ای به‌صورت مطلوب اجرایی شود. 

. نویسندگان چکیده‌ی تحقیقات خویش، هم‌چنین کتب و مقالات پژوهشی به روز و کارآمد در حوزه تغذیه و سرطان‌شناسی را گرد هم آورده‌اند. فصل اول این کتاب به کلیات و تاریخچه‌ی سرطان؛ فصل دوم به وضعیت تغذیه‌ای، بی اشتهایی و لاغری مفرط ناشی از سرطان؛ فصل سوم به پیامدهای سوء تغذیه در بیماران سرطانی؛ فصل چهارم به ارزیابی و غربالگری تغذیه‌ای در سرطان؛ فصل پنجم به نیازهای تغذیه‌ای بیماران مبتلا به سرطان؛ فصل ششم به اثرات اجتماعی و روان‌شناختی انتخاب غذا در بیماران سرطانی؛ فصل هفتم به حمایت تغذیه‌ای در بیماران سرطانی؛ فصل هشتم به اثرات تأخیری رهیافت‌های درمانی بر بیماران نجات یافته از سرطان؛ فصل نهم به تغذیه و مراقبت تسکینی سرطان؛ و فصل دهم به تغذیه و سرطان‌های دوران کودکی اختصاص یافته است. این کتاب توسط دکتر علی ملک‌شاهی مقدم (دامپزشک و پژوهشگر علوم تغذیه)، دکتر سید حسین داودی (عضو هیأت علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) و خانم فاطمه نوع‌پرست (دانشجوی سال ششم دکترای حرفه‌ای دامپزشکی دانشگاه تهران) تألیف و با مقدمه‌ای از دکتر محمد اسماعیل اکبری (استاد کرسی جراحی و رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) و دکتر سید علی کشاورز (استاد و مدیر گروه تغذیه بالینی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران) به همت مرکز تحقیقات سرطان و اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در 288 صفحه منتشر شده است.

آخرین‌ها از