چاپ کردن این صفحه

جراحی‌های غیربیمارستانی اسب

13 اسفند 1392

این کتاب شامل 7 بخش و 45 فصل می‌باشد که شامل کلیات جراحی اسب و آماده‌سازی؛ جراحی‌های سر و گردن؛ جراحی‌های اندام‌های حرکتی؛ جراحی‌های سیستم ادراری- تناسلی نر؛ جراحی‌های سیستم ادراری- تناسلی ماده و جراحی‌های چشم می‌باشد.

این کتاب توسط دیوید.ا. ویلسون، جان کرامر، جورج. ام. کنستانتینسکو و کیت. ار. برانسون تأليف و توسط دکتر فرج‌اله ادیب‌هاشمی (استادیار گروه جراحی و رادیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران) دکتر محمد حجازی (استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و احد خرم‌آباد) و دکتر نازنین جعفری (متخصص جراحی دامپزشکی) ترجمه و از سوی انتشارات دانشگاه تهران در 406 صفحه منتشر شده است.

آخرین‌ها از