چاپ کردن این صفحه

غازها گاز می‌گیرند (مجموعه خاطرات واقعی یک دامپزشک)

13 اسفند 1392

این کتاب، در بر گیرنده‌ی خاطرات واقعی و 28 ساله سرکار خانم دکتر فریبا مکارمی است که به‌صورت 13 داستان‌ کوتاه تهیه شده است. این کتاب در 104 صفحه توسط انتشارات تخت جمشید و قشقایی شیراز منتشر شده است.

آخرین‌ها از