چاپ کردن این صفحه

نگاهی دوباره به رابطه‌ همزیستی میان دام و انسان به‌نظم و نثر

13 اسفند 1392

فصل اول این کتاب به سیری در ادبیات به‌جا مانده از متقدمین و بزرگان ادب اختصاص یافته که در آن شرح‌حال دانشمندان و گذشتگانی که بیماری‌های انسان و دام را به‌صورت شعر سروده‌اند؛ با نمونه‌ای از اشعار آنان درج شده است؛ 

فصل دوم کتاب اشعار سروده شده نگارنده است که با نگرشی درباره‌ی دامپزشکی در خدمت بهداشت عمومی؛ سپاس از دست‌اندرکاران حرفه‌ی دامپزشکی، پیام‌های دامپزشکی، سلامت دام‌ها، روز دامپزشکی، بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان و اهم بیماری‌های دامی به‌همراه اشعاری از شعرای معاصر درباره‌ی بیماری‌های انگلی را عرضه می‌دارد. فصل سوم به اشعاری در حمایت از حیوانات و رفتارهای آنان از نگارنده و نیز اشعاری از بزرگان علم و ادب درباره‌ی حیوانات و منزلت فطری آنان پرداخته است. فصل پایانی کتاب هم، به اهمیت حرفه‌ی دامپزشکی و تجلیل و قدردانی از همکارانی که در راه خدمت به دامپزشکی کشور، دچار بیماری‌های گوناگون و نقص عضو شده‌اند یا جان خود را از دست داده‌اند؛ اختصاص یافته است. این کتاب توسط دکتر ایراندخت خاوری خراسانی تألیف و توسط انتشارات بهجت در 162 صفحه به‌چاپ رسیده است.

آخرین‌ها از