چاپ کردن این صفحه

دارونامه دامپزشکی

13 اسفند 1392

این کتاب ترجمه‌ی ویرایش سوم کتاب Handbook of Veterinary Drugs است که توسط Dana G Allen و همکارانش در سال 2005 منتشر شد. فصل اول این کتاب به مصرف داروهای رایج در دام‌های کوچک (سگ و گربه)؛ 

)؛ فصل دوم به مصرف داروهای رایج در دام‌های بزرگ (اسب، گونه‌های مختلف نشخوار کننده) و فصل سوم به مصرف داروهای رایج در سایر حیوانات (جوندگان، خرگوش، خزندگان و پرندگان) اختصاص یافته است. در ابتدای هر فصل، جدولی دارای فهرست کامل داروهای مصرفی با ذکر گونه‌ی دامی، مقدار مصرفی دارو و راه تجویز آن تهیه شده است. که پس از آن، شرح کامل هر یک از داروها بر اساس موارد مصرف، اثرات جانبی سوء و احتیاطات، تداخل‌های دارویی و اشکال داروها با مقادیر ضروری آن ذکر شده است. این کتاب توسط دکتر سیدمحمد فقیهی و دکتر حمیدرضا گندمی‌ثانی ترجمه و زیر نظر دکتر سیدمحمد فقیهی، استاد بخش فارماکولوژی دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه تهران در 1026 صفحه توسط انتشارات جهاد دانشگاهی به چاپ رسیده است.

آخرین‌ها از