چاپ کردن این صفحه

بزرگداشت چهلمین روز درگذشت دكتر محمدعلى رادى ميبدى

13 مرداد 1395

بيش از چهل روز از درگذشت دكتر محمدعلى رادى ميبدى مديرى توانا،فردى فرهنگى وسياسى،فعال جامعه مدنى،متواضع وسخت كوش گذشت.

به اين مناسبت ودر جهت بزرگداشت او وطلب غفران الهى جمعه١٥مرداد از ساعت١١/٣٠الى١٣درمسجد الرضاواقع درخ خرمشهرخ شهيد عشقيار ميدان نيلوفرگرد هم 
ميآئيم .حضور شما گرامى قدرانى از يار ديرين است.

آخرین‌ها از