چاپ کردن این صفحه

مجمع عمومی جامعه دامپزشکان ایران(نوبت دوم) برگزار شد

28 خرداد 1398

مجمع عمومی جامعه دامپزشکان ایران روز ۲۶ خرداد ماه با حضور جمعی از اساتید و همکاران در محل جامعه دامپزشکان ایران برگزار گردید .

 

آخرین‌ها از 

موارد مرتبط