چاپ کردن این صفحه

اطلاعیه برگزاری بیست و یکمین کنگره ملی دامپزشکی ایران

01 بهمن 1398

به گزارش روابط عمومی جامعه دامپزشکان ، بیست و یکمین کنگره ملی دامپزشکی ایران بر اساس مصوبه هیات مدیره از تاریخ 11 الی 13 تیر ماه 1399 برگزار خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی در این خصوص متعاقبا در وب سایت و کانال جامعه اطلاع رسانی خواهد شد.

آخرین‌ها از 

موارد مرتبط