چاپ کردن این صفحه

مرحوم استاد دکتر رضا نقشینه

28 تیر 1392

پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه در تهران به دانشکده دام پزشکی تهران وارد و به سال 1336 فارغ التحصیل شد. پس از عزیمت به امریکا و اخذ تخصص آسیب شناسی دامپزشکی به ایران بازگشت و با عضویت در هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در سال 1343 و دانشیاری دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارتقا به سمت استادی دانشکده در سال 1352 را تجربه نمود. وی عضو پیوسته فرهنگستان علوم و برنده جایزه بهترین پژوهش بنیادین دانشگاه تهران نیز بوده است. مهمترین آثار ایشان عبارتند از :

 

آسیب شناسی دامپزشکی ( تومور ها )

آسیب شناسی اختصاصی

کالبد گشایی نشخوارکنندگان