بیست و یکمین کنگره دامپزشکی ایران

بیست و یکمین کنگره دامپزشکی در تاریخ 9 الی 11 آبان ماه در محل همایش های رزمال برگزار خواهد شد.

خبرهای کنگره را از سایت زیر دنبال کنید:

www.21stvc.ir

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید