درباره ما

جامعه دامپزشکان ایران

جامعه دامپزشکان ایران به عنوان قدیمی ترین تشکل مردم نهاد دامپزشکی کشور، با تکیه بر دانش متخصصین مجرب حوزه دامپزشکی و گردهم آوردن همه ظرفیت های کارشناسی و فکری موجود و حرکت برمبنای دانش روز منطبق با توانایی های بالقوه کشور در جهت ارتقا و اعتلا دامپزشکی در میهن عزیزمان ایران گام برمیدارد
100%
حفظ حقوق اعضاء
100%
ارتقاء سطح علمی
100%
اعتلا صنف دامپزشکی
100%
ارتقا سطح بهداشت
0 +
سال سابقه

دامپزشکان ماندگار ایران