اخبار خاص

دعوت به مراسم نخستین سالگرد درگذشت استاد فرهیخته روانشاد “دکتر نوردهر رکنی”

  “فرهیخته ارجمند” بدینوسیله از جنابعالی دعوت می شود در مراسم نخستین سالگرد درگذشت استاد فرهیخته روانشاد “دکتر نوردهر رکنی” که در روز “سه شنبه ۶ تیرماه جاری”، “ساعت ۱۵-۱۴” در محل سالن شورای استادان دانشکده برگزار می گردد؛ حضور به هم رسانید. “گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران”
ادامه مطلب