اطلاعیه اعلام کاندیداتوری انتخابات هیات مدیره جامعه دامپزشکان ایران

 

عطف به اطلاعیه منتشر شده در مورخ 1401/10/24 در خصوص برگزاری مجمع عمومی جامعه دامپزشکان ایران بدین وسیله از کلیه اعضای محترم که دارای شرایط

کاندیداتوری مطابق بااساسنامه جامعه دامپزشکان ایران می باشند،دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 1401/11/02به اعلام کاندیداتوری خود اقدام نمایند.

لازم به ذکر است اعلام کاندیداتوری فقط به صورت حضوری و با ارائه کارت عضویت معتبر در دفتر جامعه دامپزشکان ایران امکان پذیر می باشد.

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید