اطلاعیه

 

عطف به اطلاعیه شماره 152-1401 مورخ 1401/10/10 در خصوص برگزاری مجمع عمومی جامعه دامپزشکان ایران بدین وسیله از کلیه اعضای محترم که دارای شرایط کاندیداتوری مطابق با اساسنامه جامعه دامپزشکان ایران می باشند،دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 1401/10/17نسبت به اعلام کاندیداتوری خود اقدام نمایند.

لازم به ذکر است اعلام کاندیداتوری فقط به صورت حضوری و با ارائه کارت عضویت معتبر در دفتر جامعه دامپزشکان ایران امکان پذیر می باشد.

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید