تبریک روز جهانی دامپزشکی

در ابتدا ضمن عرض تبریک به دامپزشکان و سایر همکارانی که در این زمینه فعال هستند به مناسبت روز جهانی دامپزشکی بر خود الزم می داند از زحمات کلیه عزیزان که در راستای سالمت عمومی جامعه تالش می نمایند تشکر ویژه نمایم.دانش دامپزشکی به واسطه اقتصادی بودن بخشی از آن در حوزه حیوانات مزرعه و بخش دیگر آن در حوزه حیوانات همراه و حیات وحش همواره در حال به روز شدن و افزودن سیستم ها و روش های اجرائی جدید است.در روند به روزرسانی یکی از مهم ترین نکاتی که می تواند به سرعت رشد علم کمک بسزایی نماید فعالیت های گروهی و خرد جمعی است.

استفاده از خرد جمعی در حل و فصل امور و پیشبرد اهداف به ویژه اگر در آن از دیدگاه ها و تخصص های مختلف استفاده شود قطع به یقین می تواند بسیار موثر واقع شود. نکته ای که به نظر می رسد توجه به آن،چه در امور مدیریتی کالن و چه در امور درمانی در دامپزشکی کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است،کماآن که در اتفاقات هفته گذشته در حیات وحش کشور آن چیزی که مشهود بود عدم استفاده صحیح و برنامه ریزی شده از امکانات و خدمات تخصصی دامپزشکی به واسطه ضعف در ارتباطات برون سازمانی بود.

امید است در راستای رشد و تعالی صنفی کسب موفقیت های بیش از پیش در صنعت دامپزشکی این موضوع مورد توجه همگان قرار گیرد.

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید