تقدیر از دکتر ادیب هاشمی

استاد بزرگوار

جناب آقای دکتر ادیب هاشمی

جامعه دامپزشکی ایران در طول تاریخ دانشمندان به نام و ارزشمندی به خود دیده که همواره حضور ایشان موجبات فخر و سربلندی صنف بوده است.شخصیت واال و فوق العاده جنابعالی در طی سالیان حضورتان در این صنعت در کنار دانش بی مثالتان همواره موجبات ساخت لحظاتی به یاد ماندنی در ذهن همکاران را فراهم ساخته است.حضور اساتیدی چون شما در هیات مدیره جامعه دامپزشکان ایران موجبات برکت است. اینک که در آستانه روز جهانی دامپزشکی پس از عمری خدمات علمی،تخصصی و آموزشی به مقام شامخ بازنشستگی نائل شده اید، صمیمانه ترین تبریکات خود را از طرف هیات مدیره جامعه دامپزشکان ایران حضور جنابعالی عرض می نمایم. امید است جامعه دامپزشکی کشور همچنان از حضور ارزنده آن استاد بزرگوار بهره مند گردد، همواره سالمت و سربلند باشید.

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید