دومین جلسه کمیته شرکت های دانش بنیان در حوزه دامپزشکی جامعه دامپزشکان ایران

دومین جلسه کمیته شرکت های دانش بنیان در حوزه دامپزشکی با موضوعات بیست و یکمین کنگره دامپزشکی و بررسی موضوعات و مشکلات روز این حوزه، روز سه شنبه مورخ 1401/06/01 با حضور نمایندگان محترم از مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،دفتر حمایت از سرمایه گذاری سازمان بازرسی کل کشور و برخی از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه دامپزشکی، در سالن کنفرانس دکتر علی رحیمیان واقع در دفتر جامعه دامپزشکلان ایران برگزار گردید.

 

 

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید