جلسه کمیته تخصصی طیور جامعه دامپزشکان ایران

 

جلسه کمیته تخصصی طیور جامعه دامپزشکان ایران،امروز هجدهم مرداد ماه با موضوعات:

بیست و یکمین کنگره دامپزشکی و هم اندیشی در خصوص آدنو ویروس ها

در محل دفتر جامعه دامپزشکان ایران(سالن کنفرانس دکتر علی رحیمیان)برگزار گردید.

 

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید